Vändning och sortering av 3 olika metalldelar hos Shiloh