Välj någon av följande produktsidor:

Vi erbjuder ett flexibelt och komplett byggsystem. Rännor och annan kringutrustning anpassas utifrån Dina behov. Utmatning, organisering, sortering eller separation. Vi har lösningen.

3D-ritning, hålbild och elektriska anslutningar
Produktkatalog
KALKYLATOR Hur mycket kan jag skruva fast på transportören?
TRANSPORTÖRER

ECS-121ECS-141CL-121CL-141

Transportrännor

SepareringAvsyningSorteringPositionering

Kringutrustning

SignalkabelBalkfäste Quick Disconnect Turn Plate 90˚