PLM Forum, NETcommunity, okt 2012

PLM Forum, nättidning, 23 okt. 2012