ECS-121 i produktion med tre strukturerade rännor på AD Trä