business-swedenConveyor 22:s samarbete med Business Sweden har stärkt exportsatsningen och skapat ett internationellt kontaktnät.

Slutexamination för Conveyor 22 vid Business Swedens utbildning Steps to Export:

http://www.karlshamn.se/sv/Naringsliv/Nyheter/Examination-i-export/