Uppfinnaren och konstruktören, No. 6 June 2012

Uppfinnaren och konstruktören, nr 6 2012