Svensk Verkstad, No. 5 Oct 2014

Svensk Verkstad, nr 5 2014