Uppfinnaren och konstruktören, Nr. 6 Juni 2012

Uppfinnaren och konstruktören, nr 6 2012