„Uppfinnaren och konstruktören“, Nr. 6 – Juni 2012

Uppfinnaren och konstruktören, nr 6 2012