„PLM Forum“, NETcommunity, Oktober 2012

PLM Forum, nättidning, 23 okt. 2012