PLM Forum, NETcommunity, Okt 2012

PLM Forum, nättidning, 23 okt. 2012