„Svensk Verkstad“, Nr. 5 – Oktober 2014

Svensk Verkstad, nr 5 2014